sv. 35 | J. S. Machar odchází [1924]

  • Dr. J. S. Machar odchází. Lidové noviny (večerní vydání), 64, 1924, č. 326, s. 1, 26. 11. – Podepsán T. G. Masaryk. Přetištěno: J. S. Macharovl. Masarykův sborník, 1, 1924, č. 4, s. 354, 20. 11.