sv. 35 | Svazu knihkupců a nakladatelů [1927]

  • Svazu knihkupců a nakladatelů. Masarykův sborník, 2, 1926–27, č. 4, s. 363, 30.9.1927. – Podepsán T. G. Masaryk.