sv. 35 | Demokracie je diskuse [1924]

  • Demokracie je diskuse. Národní osvobození, 1, 1924, č. 173, s. 1–2. – Podepsáno Anonym. Přetištěno: Naše revoluce, 13, 1937, č. 4, s. 316–319, 2. 12.