sv. 35 | Prezidentovo blahopřání dr. Šrobárovi k 60. narozeninám [1927]

  • Prezidentovo blahopřání dr. Šrobárovi k 60. narozeninám. Národní osvobození, 4, 1927, 6. 221, s. 1, 11. 8. – Podepsán T. G. Masaryk. Otištěno též: Prezident republiky dr. Šrobárovi. Lidové noviny, 35, 1927, č. 403, s. 5, 11. 8.