sv. 35 | Demise ministra Stříbrného [1925]

  • Prezidentův vlastnoruční dopis bratru min. Stříbrnému. České slovo, 17, 1925, č. 168, s. 1, 21. 7. – Podepsán T. G. Masaryk.