sv. 35 | Prezident Masaryk o některých věcech [1928]

  • Prezident Masaryk o některých věcech. Lidové noviny. 36. 1928, č. 182. s. 1–2, 8. 4. Otištěno též: Prezident Masaryk o denních otázkách a starostech. Národní osvobození, 5, 1928, č. 100, s. 3, 10. 4., a v dalších československých listech. Přetištěno: Prezident Masaryk o některých věcech. Masarykův sborník, 3. 1928–29, č. 2, s. 162–168, 15. 1. 1929, a Prezident Masaryk o některých věcech, Karel Čapek: Hovory s T. G. Masarykem, Čs. spisovatel, Praha 1990, s. 401–412 (a předcházející vydání).