sv. 15 | Světová revoluce [2. 6. 1925]

  • in: Jindřich Srovnal (ed.): Světová revoluce, Masarykův ústav a Archiv AV ČR: Praha, 2004, s. 9–477