sv. 31 | Československému vojsku a zajatcům [1917]

  • Československému vojsku a zajatcům! Čechoslovák, 3, 1917, č. 96, s. 6, 15. (28.) 5. Podepsáno: Československá národní rada.