sv. 31 | Řeč prof. Masaryka na táboru lidu v nádvoří univerzity sv. Vladimíra v Kyjevě dne 17. července 1917 [1917]

  • Řeč prof. Masaryka na táboru lidu v nádvoří university sv. Vladimíra v Kijevě dne 17.15) července 1917. Stenogr. ppor. Sedmík a dobrovol. Rychetník. Čechoslovan, 7,1917, č. 31, s. 1–3, 30. 7. (12. 8.).