sv. 31 | Řeč prof. Masaryka v dárnici 1. srpna [1917]

  • Řeč prof. Masaryka v Dárnici 1. srpna t. r. Čechoslovan, 7, 1917, č. 33, s. 1, 13. (26.) 8.