sv. 31 | Direktiva československému armádnímu sboru v Rusku [1917]

  • Direktiva československému armádnímu sboru v Rusku. Kopie původního znění, plné­ho rusismů, je uložena ve VÚA – VHA Praha, f. ČSNR-Masaryk (Rusko).