sv. 31 | Generálu Brusilovu [1917]

  • Generálu Brusilovu. Čechoslovan, 7, 1917, č. 28, s. 3, 9. (22.) 7. Rubrika Českosloven­ské vojsko. Adresováno: Generálu Brusilovu. Uvedeno: „Předseda Česko-slovenské Ná­rodní rady prof. Masaryk zaslal tyto telegramy:“