sv. 31 | Demokratismus naší armády [1917]

  • Demokratismus naší armády. Řeč k zástupcům vojska. Stenogr. J. Rychetník. Českoslo­venský voják, 1, 1918, č. 9, s. 2–3, 30. 3. (12. 4.). Nadepsáno: T. G. Masaryk: