sv. 31 | Naše situace [1917]

  • Naše situace. Čechoslovan, 7, 1917, č. 49, s. 1,3. (16.) 12. Podepsáno: T. G. Masaryk.