sv. 31 | Memorandum o československých vojenských jednotkách [1917]

  • Dokladnaja zapiska o češsko-slovackich vojinskich časťjach. VÚA – VHA Praha, f. OČSNR v Rusku, pres.; korespondence 1001–1800, kr. 4.