sv. 31 | Projev na schůzi představitelů krajanských spolků v Moskvě [1917]

  • Protokol společné schůze zástupců moskevských čsl. spolků a organizací. Originál uložen ve VÚA – VHA Praha, f. Svaz čsl. spolků na Rusi, kr. 1.