sv. 31 | Vzkaz českým delegátům na Mezinárodní socialistické konferenci ve Stockholmu [1917]

  • Bez titulu. Masarykův rukopis, s poznámkou jinou rukou: „Instrukce TGM prof. Maxovi ke sjezdu soc. dem. v Stockholmě v červnu 1917.“ Uloženo v AÚTGM, f. TGM, IX-27-a.