sv. 31 | Diskuse na schůzi zástupců krajanských spolků v Moskvě dne 30. Srpna 1917 [1917]

  • Přetisk byl bez titulu uveřejněn v díle Za svobodu. Kniha druhá. Praha 1926, s. 311–313.