sv. 31 | O úkolech československého důstojníka [1917]

  • O úkolech československého důstojníka. Řeč k důstojníkům. Ze stenogramu převedl F. Rychetník5). Československý voják, 1, 1917, č. 6, s. 2–3, 1. (14.) 12. Nadepsáno: T. G. Masaryk.