sv. 31 | Čechy a Polsko [1917]

  • Čechy a Polsko. Čechoslovan, 7, 1917, č. 35, s. 1–3, 27. 8. (9. 9.). Titul nadepsán: Prof. T. G. Masaryk: a uveden s poznámkou pod čarou: „Psáno pro informaci polské veřejnosti“.