sv. 31 | Klíčové zásady přeměny Evropy [1917]

  • Osnovnyja načala pereustrojstva Jevropy. Doklad prof. Masarika na mitinge narodov. Československý deník, 1, 1917, č. 00, s. 1–2, 5. (18.) 12.