sv. 31 | Čechy a Polska [1917]

  • Čechy a Polska. Beseda s prof. Masarykem. Čechoslovák, 3,1917, č. 107, s. 2,19. 8. (1.9.).