sv. 31 | Projev na shromáždění lidu v Moskvě 28. srpna 1917 [1917]

  • Reč předsedu Československej Národ nej Rady prof. T. G. Masaryka, držaná v Mosk­vě na ľudovom shromáždění 15. augusta 1917. Stenografický záznam J. Kudelu. Slo­venské hlasy, 1, 1917, č. 10, s. 1—2, 28. 8. (10. 9.).