sv. 31 | List Masarykův ministru války Kerenskému [1917]

  • Gospodinu vojennomu ministru. Čechoslovackij nacionaínyj sovět, Otdelenije dlja Rossiji. No. 325, 25 maja (7 ijunja). Podepsáno: Předseda: F. O. Masarik.