sv. 31 | Z rozhovoru s ruskými novináři ve štábu jihozápadního frontu v Berdičevě [1917]

  • Bez titulu. Za svobodu. Kniha druhá. Praha 1926, s. 286.
    Prof. Masaryk proti federalisaci Rakousko-Uherska. Čechoslovan, 7, 1917, č. 36, s. 1, 3. (16.) 9.