sv. 31 | Zajatci Čechové a Slováci [1917]

  • Zajatci Čechové a Slováci. Československá samostatnost, 3, 1917, č. 1, s. 3–4, 25. 12. Podepsáno: Jménem Československé národní rady: T. G. Masaryk, předseda.