sv. 31 | Ministru vojenství Kerenskému [1917]

  • Ministru vojenství Kerenskému. Čechoslovan, 7, 1917, č. 28, s. 3, 9. (22.) 7. Uveřejněno v rubrice Československé vojsko. Adresováno: Ministru vojenství Kerenskému. Uvedeno: „Předseda Česko-slovenské Národní rady prof. Masaryk zaslal tyto telegramy:“