sv. 31 | Prohlášení [1917]

  • Prohlášení. Čechoslovan, 7, 1917, č. 48, s. 4, 26. 11. (9. 12.). Podepsáno: V Kyjevě, 15. lis­topadu 1917. Předseda ČSNR T. G. Masaryk. Místopředseda OČSNR P. Maxa.