sv. 31 | Řeč prof. Masaryka na slavnostní schůzi v Kupeckém sále v Kyjevě dne 20. října 1917 [1917]

  • Řeč prof. Masaryka na slavnostní schůzi v kupeckém sále v Kyjevě dne 20. října 1917. Čechoslovan, 7, 1917, č. 44, s. 1–4, 29. 10. (12. 11.).