sv. 31 | Čechové, Slováci! [1917]

  • Čechové, Slováci! Čechoslovák, 3, 1917, č. 109, s. 1, 9. (22.) 9.) Podepsáno: V Petro­hradě, dne 18. (5.) září 1917.