sv. 31 | Telegram redakci listu Čechoslovan [1917]

  • Náš vůdce. Čechoslovan, 7, 1917, č. 21, s. 1,21.5. (3. 6.). Telegram byl zveřejněn bez sa­mostatného titulu v rámci článku Náš vůdce.