sv. 31 | Nastoupení zahájeno [1917]

  • Nastoupení zahájeno. Naši dobrovolníci vpředu. Čechoslovák, 3, č. 101, s. 2, 20. 06. (03. O7.)1917. Podepsáno: Za Československou národní radu T. G. Masaryk.