sv. 31 | O naší politické situaci [1917]

  • O naší politické situaci. Výtah z řeči prof. Masaryka na plenární schůzi OČSNR 1. pro­since 1917 v Kyjevě. Čechoslovák, 3, 1917, č. 117, s. 1–2, 25. 12. (5. 1. 1918).