sv. 31 | Naše nynější úspěchy a příští úkoly [1917]

  • Naše nynější úspěchy a příští úkoly. Z řeči prof. Masaryka, pronesené na společné schů­zi členů a spolupracovníků OČSNR v Petrohradě dne 2. října 1917. Čechoslovák, 3, 1917, č. 115, s. 4, 21. 10. (3. 11.).