sv. 31 | Diskuse na schůzi odbočky Československé národní rady v Moskvě [1917]

  • Profesor Masaryk o současných otázkách. Čechoslovák, 3,1917, č. 109, s. 7, 2. (15.) 9.