Texty TGM


Ty židovské peníze [1914]
  • Čas, 28, 1914, č. 62, s. 2–3, 4. 3. Podepsáno T. G. M.

Prof. Masaryk o Švihově vině [13. 6. 1914]
  • Die Zeit – Morgenblatt, 13, 1914, Č. 4206, s. 5, 14. 6.

Zločin a odsouzení dr. Švihy [1914]
  • Zvláštní vydání Národních listů, 54, 1914, č. 139a, s. 65–71,22. 5.

Memorandum o rozhovorech profesora T. G. Masaryka a R. W. Seton-Watsona v Rotterdamu [1914]
  • President Masaryk in exile. Slavonic Review, 3, 1925, č. 9, s. 615–621. Memorandum zde R. W. Seton-Watson publikoval bez úvodního odstavce.

Zprávy knižní a literární [1914]
  • Naše doba: Revue pro vědu, umění a život sociální, 21, 1913–1914, č. 10, s. 953–954, 20. 7. 1914. Nepodepsáno.

Politické důsledky procesu Švihova [1914]
  • Čas, 28, 1914, č. 148, s. 1, 30. 5. Podepsáno S kolegiální úctou zcela oddaný posl[anec] prof. Masaryk.

Politické aktuálnosti [25. 3. 1914]
  • Čas, 28, 1914, č. 84, s. 1–2, 26. 3. Nepodepsáno.

Podstata a význam Švihovy aféry [1914]
  • Čas, 28, 1914, příloha k č. 157, s. 1–4, 9. 6. Nepodepsáno.

Zpověď dr. Švihy [1914]
  • Čas, 28, 1914, č. 166, s. 1, 18. 6. Podepsáno Uveřejňuje T. G. Masaryk.

Válka [1914]
  • Válka. Naše doba, 21, 1913–14, č. 11, s. 961–979, 20. 8. 1914. Podepsáno T. G. M. Pod stejným názvem vyšel článek v Čase. (Čas, 28, 1914, č. 251, s. 4–5, 20. 8., č. 257, s. 5–6, 23. 8., a č. 259, s. 5, 24. 8. Podepsáno: T. G. M.)