Texty TGM


Význam a původ tzv. základních práv v moderních ústavách [1897]
  • Naše doba 4, 1896–1897, č. 6, 20. 3. 1897, s. 501–503. Podepsáno: M. [Úvod ke stejnojmenné stati J. Jellineka.]

[Zprávy] [1897]
  • Naše doba 5, 1897–1898, č. 2, 20.11. 1897, s. 175; rubrika: Rozhledy školské. Podepsáno: Red. [Poznámka pod čarou k přehledu zpráv ze školství (sig. N.).]

[Rozhledy politické] [1897]
  • Naše doba 4, 1896–1897, č. 4, 20. 1. 1897, s. 350–351; rubrika: Rozhledy politické. Podepsáno: S.

[Úvahy a kritiky] [1897]
  • Naše doba 4, 1896–1897, č. 6, 20. 3.1897, s. 559–560; rubrika: Úvahy a kritiky. Nepodepsáno.

[Poznámka redakce] [1897]
  • Naše doba 5,1897–1898, č. 3, 20.12.1897, s. 279–283; rubrika: Úvahy a kritiky.

[Rozhledy politické] [1897]
  • Naše doba 4, 1896–1897, č. 5, 20. 2. 1897, s. 444–446; rubrika: Rozhledy politické. Podepsáno: S.

Německé vlivy a znovuzrození českého národa (Deutsche Einflüsse und die Wiedergeburt des böhmischen Volkes) [1897]
  • Deutsche Einflüsse und die Wiedergeburt des böhmischen Volkes. Die Zeit, sv. 11–12, 1897, č. 137, 15. 5., s. 103–105; č. 138, 22. 5., s. 117–119; č. 139, 29. 5., s. 133–135. Podepsáno: Von Professor Th. G. Masaryk (Prag). [Z německého originálu přeložil Martin Pokorný.]

O národnosti, mezinárodnosti a humanitě [1897]
  • Čas 11, 1897, č. 5, 30. 1., s. 72–76. [Záznam rozhovoru v akademickém spolku Slavia ze dne 23. 1. 1897.]

Profesor Masaryk o mladočeších (Professor Masaryk über die Jungczechen) [1897]
  • Professor Masaryk uber die Jungczechen (Ein Interview). Neue Freie Presse 1897, Morgenblatt Nr. 11727, Donnerstag, 15. 5., s. 1–2. [Z německého ori­ginálu přeložil Martin Pokorný.]

[Rozhledy časopisecké] [1897]
  • Naše doba 4, 1896–1897, č. 8, 20. 5. 1897, s. 751–752; rubrika: Rozhledy časopisecké. Podepsáno: Sursum. [Spolu s J. S. Macharem; Machar autorem připojených předchozích a jednoho závěrečného odstavce.]