sv. 23 | [Úvahy a kritiky] [1897]

texty: Nové spisy
  • Naše doba 4, 1896–1897, č. 6, 20. 3.1897, s. 559–560; rubrika: Úvahy a kritiky. Nepodepsáno.