sv. 23 | Význam a původ tzv. základních práv v moderních ústavách [1897]

  • Naše doba 4, 1896–1897, č. 6, 20. 3. 1897, s. 501–503. Podepsáno: M. [Úvod ke stejnojmenné stati J. Jellineka.]