sv. 23 | [Rozhledy politické] [1897]

Vládní prohlášení o české otázce – Politická situace – Vedení vládnoucí strany vedeno – Úpadek německého liberalismu centralistického a jubileum roku 1848 – Éra kompromisní – Odpověď mladočeská na staroč. nabídku – Strana klerikální vystupuje při volbách již také v Čechách – Mladočeši proti V kurii při zavřených dveřích – Návrh Pacákův – Punktace moravských Němců – Moravské univerzity – Štýrští Slovinci – † Gustav Eim
  • Naše doba 4, 1896–1897, č. 5, 20. 2. 1897, s. 444–446; rubrika: Rozhledy politické. Podepsáno: S.