sv. 23 | [Zprávy] [1897]

texty: Sociálnědemokratický deník… – Katolická akademie sociální – Sociální kurz v Haliči – Úpadek anarchismu – Z života akademického – Změna zkušebního řádu pro kandidáty učitelství na středních školách – Městské ohřívárny – Rozvoj školství průmyslového v Rakousku. – Kritická vydání starších autorů – Rakouský a evropský militarismus – „Křesťané Všeobecného Bratrství“ (= duchoborci) – Novokatolické hnutí ve Francii – Kočovné školy v Turkestaně – Sérum proti difterii a úmrtnost – Ženy v továrnách
  • Naše doba 5, 1897–1898, č. 2, 20.11. 1897, s. 175; rubrika: Rozhledy školské. Podepsáno: Red. [Poznámka pod čarou k přehledu zpráv ze školství (sig. N.).]