Texty TGM


Nástupní audience nového jugoslávského vyslance [1935]
  • Nástupní audience nového jugoslávského vyslance. Národní osvobození, 12, 1935, č. 248, s. 2, 24. 10. Otištěno též: Nový jihoslovanský vyslanec v Praze. Lidové noviny, 43, 1935, č. 533, s. 3, 24. 10., a v dalších československých listech.

Prezident republiky papežskému legátu [1935]
  • Prezident republiky papežskému legátu. Nedělní Lidové listy, 14, 1935, č. 153, s. 2, 5. 7. Otištěno těž: Prezident republiky zaslal... Lidově noviny, 43, 1935, č. 344, s. 3, 12. 7., a v dalších československých listech.