Texty TGM


Kronštadtské slavnosti [1891]
  • Čas, 5, 1891, č. 31, 1. 8. 1891, s. 489–491. Podepsáno Č. P.

Formální poznámka k debatě o daňové reformě [18. 11. 1891]
  • in: Vratislav Doubek – Zdeněk Kárník – Martin Kučera (eds.): Parlamentní projevy 1891–1893, Masarykův ústav a Archiv AV ČR: Praha, 2001, s. 131–131

Sektáři na Rusi [1891]
  • Athenaeum, 9, 1891–1892, č. 2, 15. 11. 1891, s. 61. Podepsáno M.

Řeč o reformě právnických studií [9. 6. 1891]
  • in: Vratislav Doubek – Zdeněk Kárník – Martin Kučera (eds.): Parlamentní projevy 1891–1893, Masarykův ústav a Archiv AV ČR: Praha, 2001, s. 65–75

Řeč o reformě středního školství [30. 6. 1891]
  • in: Vratislav Doubek – Zdeněk Kárník – Martin Kučera (eds.): Parlamentní projevy 1891–1893, Masarykův ústav a Archiv AV ČR: Praha, 2001, s. 90–109

Několik úvah o slovanské otázce [1891]
  • Čas, 5, 1891, č. 42, 17. 10. 1891, s. 666–671. Podepsán T. G. Masaryk.

Interpelace ministerského předsedy [6. 5. 1891]
  • in: Vratislav Doubek – Zdeněk Kárník – Martin Kučera (eds.): Parlamentní projevy 1891–1893, Masarykův ústav a Archiv AV ČR: Praha, 2001, s. 325–325

Ze Sušice [1891]
  • Národní listy, 31, 1891, č. 53, 23. 2. 1891, s. 6.

Schůze lidu v Domažlicích [1891]
  • Národní listy, 31, 1891, č. 295, 26. 10. 1891, s. 2. Nepodepsáno.

Z Písku [1891]
  • Národní listy, 31, 1891, č. 58, 28. 2. 1891, příloha, s. 1–2. Nepodepsáno.