sv. 20 | Schůze lidu v Domažlicích [1891]

  • Národní listy, 31, 1891, č. 295, 26. 10. 1891, s. 2. Nepodepsáno.