Texty TGM


Prezident Masaryk k 70. výročí smrti Havlíčka [1926]
  • Prezident Masaryk k výročí smrti Havlíčka. Národní osvobození, 3, 126, č. 205, s. 1, 29. 7. Otištěno též: Havlíčkův politický odkaz. Lidové noviny, 34, 1926, č. 377, s. 2, 29. 7., a v dalších československých listech.

Katoličtí biskupové u prezidenta Masaryka [1926]
  • Katoličtí biskupové u prezidenta Masaryka. Lidové noviny, 34, 1926, č. 285, s. 1, 7. 6.

Oslava založení čs. vojska v Itálii [1926]
  • Oslava založení čs. vojska v Itálii. Národní osvobození, 3, 1926, č. 115, s. 1, 26. 4. – Podepsán T. G. Masaryk.

Hold legionářů ze Slovenska a Podkarpatské Rusi panu prezidentovi [1926]
  • Hold legionářů ze Slovenska a Podkarpatské Rusi panu prezidentovi. Národní osvobození, 3, 1926, č. 244, s. 1, 6. 9.

Obnovení sporu o 28. říjen [1926]
  • Obnovení sporu o 28. říjen. Národní osvobození, 3, 1926, 6. 282, s. 4, 14. 10. – Nepodepsáno.

Zájezd pana prezidenta do severovýchodních Čech [1926]
  • Některé prezidentovy projevy při červencové návštěvě severočeských měst. Národní osvobození je uveřejnilo ve zprávách a článcích o Masarykově cestě pod jednotným titulkem: Zájezd pana prezidenta do severovýchodních Čech. Národní osvobození, 3, 1926 (č. 187, s. 2, 11. 7.; č. 188, s. 1, 12. 7.; č. 189, s. 3, 13. 7.; č. 190, s. 2, 14. 7.). O cestě referovaly i další československé listy. Spojovací texty napsal editor.

Jak prezident Masaryk vidí a posuzuje současné události evropské [1926]
  • Prasident Masaryk über die politische Tagesfragen. Prager Presse, 6, 1926, č. 350, s. 1, 22. 12. (Úplný překlad rozhovoru prezidenta pro list Le Matin, 16. 12. 1926.) Otištěno též: Jak prezident vidí a posuzuje současné události evropské. Národní osvobození, 3, 1926, č. 351, 8. 1, 23. 12.

Interview s panem prezidentem republiky [1926]
  • Interview s panem prezidentem republiky. Národní osvobození, 3, 1926, č. 175, s. 1–2, 27. 6. Otištěno též: Prezident Masaryk o situaci. Minuta demokratických rozhovorů, 1, 1926, č. 2, s. 1–2, červen, a v dalších československých listech. Přetištěno: Rozhovor s redaktorem Národního osvobození. Masarykův sborník, 2, 1926–27, č. 2, s. 173–178, 28. 1. 1927. Též v brožuře: Tři rozhovory s prezidentem Masarykem. Praha, Čin 1926, s. 3–13.

Vydavatelstvu Anglo-americké knihovny [1926]
  • Vydavatelstvu Anglo-americké knihovny, Rozpravy Aventina, 1, 1925–1926, s. 67, únor. – Podepsán T. G. Masaryk. Přetištěno: Vydavatelstvu Anglo-americké knihovny, Masarykův sborník, 2, 1926, č. 3, s. 265, 23. 5.

Rozhovor pro list Právo lidu s šéfredaktorem Stivínem [1926]
  • Prezident T. G. Masaryk Právu lidu. Právo lidu, 35, 1926, č. 303, s. 1, 25. 12. Přetištěno: Rozhovor a redaktorem Práva lidu. Masarykův sborník, 2, 1926–27, č. 3, s. 271–274, 23. 5.