Texty TGM


Prezident Masaryk k desetiletí Československého Červeného kříže [1929]
  • Prezident Masaryk k desetiletí Československého Červeného kříže. Národní osvobození. 6, 1929, č. 34, s. 2, 3. 2. Přetištěno: K desátému výročí založení společnosti československého Červeného kříže. Masarykův sborník, 3, 1928–29, č. 3, s. 262, 1929.

Republikánskému sjezdu [1929]
  • Republikánskému sjezdu. Národní osvobození, 6, 1929, č. 128, s. 2, 9. 5. Otištěno též: Telegram pana prezidenta agrárnímu sjezdu. České slovo, 21, 1929, č. 109, s. 3, 9. 5., a v dalších československých listech.

Prezident Masaryk o Panevropě [1929]
  • Ein Masaryk interview. Das neue Evropa, 15, 1929, č. 12, s. 3–6, prosinec. Prezident Masaryk o Panevropě. Československá republika, 250, 1929, č. 305, s. 1–2, 29. 12. Otiš­těno též: Prezident Masaryk o aktuálních evropských otázkách. České slovo, 21, 1929, č. 284, s. 1, 5.12., a v dalších československých listech.

Pan prezident soudruhu Františku Tomáškovi [1929]
  • Pan prezident soudruhu Františku Tomáškovi. Právo lidu, 38, 1929, č. 61, s. 1, 12. 3. Otištěno též: Poslanec František Tomášek šedesátníkem. Československá re­publika, 250, 1929, č. 61, s. 4, 12. 3. Šedesátiny publicisty a politika. Venkov, 24, 1929, č. 61, s. 4, 12. 3., a v dalších československých listech.

Prezident Masaryk o školské reformě [1929]
  • Der Präsident uber Kulturfragen. Prager Tagblatt, 54, 1929, č. 89, s. 1, 14. 4. Otiš­těno též: Prezident Masaryk o školské reformě. Lidové noviny, 37, 1929, č. 191, s. 3, 14. 4., a v dalších československých listech.

Rozmluva prezidenta Masaryka s anglickým novinářem [1929]
  • Rozmluva prezidenta Masaryka s anglickým novinářem. Národní osvobození, 6, 1929, č. 278, s. 2, 10. 10. Otištěno též: Prezident Masaryk o poválečné Evropě a na­šich problémech. Venkov, 24, 1929, č. 237, s. 1, 10. 10., a v dalších československých listech.

Hodža – Steinacker – Kristóffy [1929]
  • Hodža – Steinacker – Kristóffy. Právo lidu, 38, 1929, č. 73, s. 5, 26. 3.

Lekce z demokratismu [1929]
  • Lekce z demokratismu. Lidové noviny, 37, 1929, č. 598, s. 1, 28.11. – Podepsáno S. A ÚTGM-CD 29, strojopis textu článku, datován v Brně, 25. 11., podepsáno S.

Svoboda neznamená nic, je-li prázdný žaludek [1929]
  • Frihed betyder intet, naar Maven er tom. Interview med Czeckoslovakiets Praesident Thomas Masaryk. S. J. Wolf. Aalborg Stiftstidende, 163, 1929, č. 240, s. 1, 4. 9. Otištěno též: Prezident Masaryk o svobodě národů, Lidové noviny, 37, 1929, č. 382, s. 1, 4. 9.