Texty TGM


Masarykova instrukce Benešovi o činnosti vlády [1918]
 • Telegrafická instrukce předsedy prozatímní československé vlády T. G. Masaryka ministru zahraničních věcí E. Benešovi o činnosti vlády. Vznik Československa 1918, Praha 1994, s. 337–338. Zde anglicky.

Aféra Dürichova [1918]
 • Aféra Durychova. Československá samostatnost, 3, 1918, č. 16, s. 5, 8. 6.

Uhlíky vzpoury v Rakousku-Uhersku [1918]
 • Embers of Revolt in Austria-Hungary. New York Times, 167, 1918, č. 22037, s. 11 (6. Section), 26. 5.

Dopis Emanuelu Voskovi [1918]
 • Dopis Emanuelu Voskoví. V. Sluka – B. Králová, T. G. Masaryk v boji za samostatný čs. stát (II), Historie a vojenství, 39, 1990, č. 4, s. 142.

T. G. Masaryk v americe [1918]
 • T. G. Masaryk v Americe. Československá samostatnost, 3, 1918, č. 15, s. 2, 5. 6.

Kritika pruského „míru“ [1918]
 • Counter attack pruss ,peace‘ at czecho meeting. The Chicago Daily Tribune, 77, 1918, No. 247, s. 3, 9. 10.
  Tiskneme dle vlastního překladu pod zkráceným titulem.

Hurbanovo jmenování [1918]
 • Dopis předsedy ČSNR T. G. Masaryka ministru zahraničních věcí USA R. Lansingovi o jmenování V. Hurbana vojenským zástupcem ČSNR v USA. Vznik Československa 1918, Praha 1994, s. 281. Zde anglicky.

Náš prezident prezidentu Francie [1918]
 • Náš president presidentu Francie. Československá samostatnost, 4, 1918, č. 28, s. 4, 11. 12.

Prezidentova depeše generálu Diazovi [1918]
 • Prezidentova depeše generálu Diazovi. Národní listy, 58, 1918, č. 181, s. 1, 18. 12. Přetištěno: S. Minařík, c. d., s. 90. Telegram nedatován.

Odpověď T. G. Masaryka národnímu Svazu českých katolíků v Americe [1918]
 • Dotaz N. S. Č. K. na Masaryka a jeho odpověď. Jednota, 1918, č. 1390, s. 1, 19. 6. Uvedeno: Československá národní rada. Washington, D. C., 16. května, 1918. Ctěnému Národnímu svazu českých Katolíků2 2601 So. St. Louis Ave, Chicago, Illinois. Podepsáno: Vám upřímně oddaný T. G. Masaryk.