sv. 32 | Náš prezident prezidentu Francie [1918]

Přetisk byl publikován C. Merhoutem jako dokument č. 88 pod názvem „Prezident Masaryk prezidentu Francie“ ve sborníku Dokumenty našeho osvobození. Provolání, vyhlášky, sněmovní řeči, projevy presidenta Spojených států amerických, noty ministrů a jiné politické akty, týkající se osudů českého národa za světové války až do prvního poselství presidenta Masaryka. Praha 1919, s. 195.
  • Náš president presidentu Francie. Československá samostatnost, 4, 1918, č. 28, s. 4, 11. 12.