sv. 32 | Odpověď T. G. Masaryka národnímu Svazu českých katolíků v Americe [1918]

  • Dotaz N. S. Č. K. na Masaryka a jeho odpověď. Jednota, 1918, č. 1390, s. 1, 19. 6. Uvedeno: Československá národní rada. Washington, D. C., 16. května, 1918. Ctěnému Národnímu svazu českých Katolíků2 2601 So. St. Louis Ave, Chicago, Illinois. Podepsáno: Vám upřímně oddaný T. G. Masaryk.