Texty TGM


Bar Kochba. Báseň Jaroslava Vrchlického [1898]
  • Čas, 12, 1898, č. 1, 1. 1., s. 3–4; č. 2, 8. 1., s. 21–23. Rubrika: Umění, věda a školství. Nepodepsáno.

Moderní člověk a náboženství [1898]
  • in: Jiří Gabriel – Helena Pavlincová – Jan Zouhar (eds.): Moderní člověk a náboženství, Ústav T. G. Masaryka: Praha / Masarykův ústav a Archiv AV ČR: Praha, 2000, s. 9–177

Poznámka redaktorova [1898]
  • Naše doba, 5, 1897–1898, č. 7, 20. 4. 1898, s. 607–608. Připojeno k článku Emanuela Rádla Ze soudní síně, s. 607–608 (podepsanému E. R.).

[ÚVAHY A KRITIKY] [1898]
  • Naše doba, 6, 1898–1899, č. 2, 20. 11. 1898, s. 157. Rubrika Úvahy a kritiky. Podepsáno F.

[ZPRÁVY] [1898]
  • Naše doba, 6, 1898–1899, č. 1, 20. 10. 1898, s. 79. Rubrika: Zprávy. Nepodepsáno.

Naše doba [1898]
  • Naše doba, 6, 1898–1899, č. 1, 20. 10. 1898, s. 1. S Janem Laichterem. Podepsáno Nakladatelství a redakce Naší doby.

[ÚVAHY A KRITIKY] [1898]
  • Naše doba, 5, 1897–1898, č. 4, 20. 1. 1898, s. 376–380. Rubrika: Úvahy a kritiky.

[ZPRÁVY] [1898]
  • Naše doba, 5, 1897–1898, č. 7, 20. 4. 1898, s. 669. Rubrika: Zprávy. Nepodepsáno.

[ÚVAHY A KRITIKY] [1898]
  • Naše doba, 5, 1897–1898, č. 12, 20. 9. 1898, s. 1129. Rubrika: Úvahy a kritiky.

Palackého idea národa českého [1898]
  • Naše doba, 5, 1897–1898, č. 9, 20. 6. 1898, s. 769–795. – Knižně: Palackého idea národa českého. Praha, Grosman a Svoboda 1912. 48 stran; 2. vyd.: Praha, Čin 1926 (ed. V. K. Škrach); 3. vyd.: tamtéž 1946; 4. vyd.: tamtéž 1947; 5. vyd.: tamtéž 1948. – Německy: Palacký’s Idee des Böhmischen Volkes. Praha-Vinohrady, Aug. Žalud 1898 (na obálce vročení 1899). 74 stran. Podepsáno Dr. T. G. Masaryk, o. ö. Prof. an der böhmischen Universität in Prag („Herausgegeben im Auftrage des Komité mladé generace pro oslavy Palackého“). – Tiskneme podle původního časopiseckého znění s přihlédnutím k 2. knižnímu vydání.